Syarat Untuk Layak Mendapat Sijil Kursus Kahwin

Para peserta kursus kahwin diwajibkan menghadiri dan mengikuti 10 modul atau topik kursus kahwin, selama 13 jam sahaja (1 hari setengah sahaja)

Sepanjang kursus kahwin berlangsung, anda dikehendaki:

1. Menandatangani kehadiran pada setiap 10 modul kursus kahwin yang telah ditetapkan.

2. Menepati jadual atau masa kursus kahwin yang ditetapkan.

3. Anda TAK PERLU lulus ujian (kerana tiada ujian sepanjang kursus kahwin berlangsung).