Syarat Untuk Layak Mendapat Sijil Kursus Kahwin

Para peserta kursus kahwin diwajibkan menghadiri dan mengikuti 6 sesi ceramah/modul kursus kahwin selama 12 jam.

  • Para peserta dikehendaki menandatangani setiap sesi ceramah atau setiap 6 modul kursus kahwin yang diikuti.
  • Menepati jadual masa kursus kahwin yang ditetapkan.

Sila daftar kursus kahwin sekarang! Klik butang di bawah ini sekarang!